russian русская версия сайта english english version

Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové

Pojďte ke Mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, i Já vám odpočinutí dám; vezměte břemeno Mé na sebe a učte se ode Mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým.
Mat. 11,28 - 29.

Pantocrator

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)Blahodatný oheň sestoupil 30.4.2016

Zázrak sestoupení blahodatného ohně, to je jasný důkaz pravosti Pravoslavné víry. Sestupuje již od roku 335 na Velkou sobotu před pravoslavnou Paschou, v chrámu Vzkříšení Krista v Jerusalémě. Celý přenos televize NTV a fondu svatého Ondřeje Prvozvaného můžete sledovat zde (rusky).

Nepravidelné bohoslužby

kaple sv. Jiljí v Josefověsobota 13.8.2016 10:00 - bohoslužba nebude kvůli bezpečnosti veřících
kaple sv. Jiljí v Josefověsobota 10.9.2016 10:00 bohoslužba


Od ledna 2014 slouží pravidelně bohoslužby otec Aleksandr Čelnokov (Chelnokov) v Pardubicích v chrámu Narození Panny Marie ve Svítkově, každou neděli v 9 hodin. Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera, nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Svítkov - Kostnická, autobusová linka č.8, 14 a 15. Kontakt na otce Alexandra je: chelnokov.a@email.cz a telefon 775 022 366. Církevní obec v Pardubicích má za patrona a ochránce svatého Lukáše Krymského. Sláva Bohu za všechno.

Pravidelné bohoslužby

Kliknutím na odkaz získáte umístění chrámu na mapě ze serveru www.mapy.cz

Kdo chce v neděli přistoupit ke svaté tajině Těla a Krve Páně, je potřebné v týdnu zatelefonovat otci Milanu Augustýnovi (605 559 798) a domluvit si svatou zpověď. V neděli před liturgií to z časových důvodů nejde.

chrám sv. Mikuláše Hradec Králové svatá liturgie každou neděli v 10:00
panychida (večerní) každou sobotu v 16:30
kaple sv. Jiljí Jaroměř - Josefovsvatá liturgie každou druhou sobotu v měsíci v 10:00
fara Církve československé husitské Trutnov, Úpická 146svatá liturgie každou první neděli v měsíci v 8:30
chrám sv. Ducha Církve československé husitské Broumov, Husova 182svatá liturgie každou poslední neděli v měsíci v 8:30
římskokatolický chrám Všech svatých Rokytnice v Orlických horáchsvatá liturgie každou třetí neděli v měsíci v 10:00
římskokatolický chrám Narození Panny Marie, Pardubice, Svítkovsvatá liturgie každou neděli v 9:00

V Hradci Králové jsou slouženy i nepravidelné bohoslužby, obvykle na velké svátky, podrobný rozpis je nahoře.

Kaple sv. Jiljí v Josefově již není v havarijním stavu. Opravili jsme společnými silami střechu, omítku, vnitřní prostory, vstupní dveře a kříž (který byl ukraden).

Děkujeme všem dárcům, kteří zaslali finanční dary na účet 1089643399/0800.
Dar je odčitatelný z daní, potvrzení Vám na požádání rád vystaví duchovní správce Milan Augustýn Jareš, email: pop.hk@seznam.cz.
Děkujeme také všem, co se prací , výrobou a modlitbou podíleli na renovaci. Sláva Bohu za všechno!


russian русская версия сайта english english version

Poslední aktualizace: Út 19. červenec 2016, 17:04:40 CEST Jirka Chráska. Připomínky a chyby posílejte prosím na email info pravoslavihk cz