russian русская версия сайта english english version

Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové

Pojďte ke Mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, i Já vám odpočinutí dám; vezměte břemeno Mé na sebe a učte se ode Mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým.
Mat. 11,28 - 29.

Uspenie

Dnes je ,( juliánského církevního kalendáře)Blahodatný oheň sestoupil 30.4.2016

Zázrak sestoupení blahodatného ohně, to je jasný důkaz pravosti Pravoslavné víry. Sestupuje již od roku 335 na Velkou sobotu před pravoslavnou Paschou, v chrámu Vzkříšení Krista v Jerusalémě. Celý přenos televize NTV a fondu svatého Ondřeje Prvozvaného můžete sledovat zde (rusky).

Nepravidelné bohoslužby

chrám sv. Mikuláše Hradec Královépátek 19.8.2016 10:00 svátek Proměnění Páně - bohoslužba
kaple sv. Jiljí v Josefověsobota 10.9.2016 10:00 bohoslužba


Od ledna 2014 slouží pravidelně bohoslužby otec Aleksandr Čelnokov (Chelnokov) v Pardubicích v chrámu Narození Panny Marie ve Svítkově, každou neděli v 9 hodin. Chrám se nachází na křižovatce ulic Žižkova a Kpt. Poplera, nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je Svítkov - Kostnická, autobusová linka č.8, 14 a 15. Kontakt na otce Alexandra je: chelnokov.a@email.cz a telefon 775 022 366. Církevní obec v Pardubicích má za patrona a ochránce svatého Lukáše Krymského. Sláva Bohu za všechno.

Svatý Lukáš Krymský

Pravidelné bohoslužby

Kliknutím na odkaz získáte umístění chrámu na mapě ze serveru www.mapy.cz

Kdo chce v neděli přistoupit (a nepřistupuje pravidelně) ke svaté tajině Těla a Krve Páně, je potřebné v týdnu zatelefonovat otci Milanu Augustýnovi (605 559 798) a domluvit si svatou zpověď. V neděli před liturgií to z časových důvodů nejde.

chrám sv. Mikuláše Hradec Králové svatá liturgie každou neděli v 10:00
panychida (večerní bohoslužba) každou sobotu v 16:30
kaple sv. Jiljí Jaroměř - Josefovpobožnost každou druhou sobotu v měsíci v 10:00
fara Církve československé husitské Trutnov, Úpická 146pobožnost každou první neděli v měsíci v 8:30
chrám sv. Ducha Církve československé husitské Broumov, Husova 182neslouží se
římskokatolický chrám Všech svatých Rokytnice v Orlických horáchneslouží se
chrám sv. Lukáše Krymského, Pardubice, Svítkovsvatá liturgie každou neděli v 9:00

V Hradci Králové jsou slouženy i nepravidelné bohoslužby, obvykle na velké svátky, podrobný rozpis je nahoře.

Kaple sv. Jiljí v Josefově již není v havarijním stavu. Opravili jsme společnými silami střechu, omítku, vnitřní prostory, vstupní dveře a kříž (který byl ukraden).
Výsledek montáže kříže Kaple je zcela opravena
Děkujeme všem dárcům, kteří zaslali finanční dary na účet 1089643399/0800.
Dar je odčitatelný z daní, potvrzení Vám na požádání rád vystaví duchovní správce Milan Augustýn Jareš, email: pop.hk@seznam.cz.
Děkujeme také všem, co se prací , výrobou a modlitbou podíleli na renovaci. Sláva Bohu za všechno!


russian русская версия сайта english english version

Poslední aktualizace: Po 15. srpen 2016, 11:02:41 CEST CEST Jirka Chráska. Připomínky a chyby posílejte prosím na email info pravoslavihk cz