Nabídka pravoslavné literatury - aktualizace říjen 2022

Předkládáme vám nabídku literatury, kterou je možno zakoupit v chrámu naší církvení obce v Hradci Královém. Pokud jste zdaleka, pošlete nám email na info@pravoslavihk.cz (nebo na jirka@lixis.cz) s vaší adresou a pošleme vám požadované knihy obchodním balíkem na dobírku, k ceně připočtěte poštovné přibližně 120 Kč, skutečná cena poštovného závisí na aktuálním ceníku České pošty a sdělíme vám ji emailem.

TitulPopisCena (počet kusů)
Připravujeme do tisku:
diakon Georgij Maximov
Mimo Církev není spásy

Georgij Maximov
Připravujeme do tisku překlad knihy otce Gerorgie Maximova Mimo Církev není spásy (originál: Диакон Георгий Максимов: Вне Церкви нет спасения Москва: Православное миссионерское общество имени прп. Серапиона Кожеозерского, 2012 г., 128 с.)
Z ruštiny přeložil žalmista Mgr. Ing. Jiří Chráska. Kniha vyjde až bude zájem ji číst.

Křesťanská víra je jediná cesta, vedoucí ke skutečnému blaženství, kterou Bůh ukázal člověku. Protože Spasitel zvěstuje, že On jest dveře k Otci, že On jest cesta, pravda i život, stejně i svatý apoštol Pavel hlásá, že před jménem Ježíše Krista musí pokleknout každé koleno na nebesích, na zemi i pod zemí, tak není spásy vně ukřižovaného Ježíše Krista, nikdo nemůže být očištěn od hříchu, posvěcen a nemůže vejít do království nebeského bez víry v Něho, jako Boha pravého, který se zjevil v těle.
O autorovi:
Otec Georgij Maximov se narodil v Moskvě roku 1979. Od roku 2002 je přednášejícím Moskevské Duchovní Akademie. Diákonství přijal v roce 2010. Kněžství pak v roce 2015. Je kandidátem bohosloví. Je členem Mezisněmovního zasedání Ruské Pravoslavné Církve. Autor 15 knih a více než sta článků z oblasti religionistiky, bohosloví, historie Církve a jiných. Jednotlivé práce otce Georgie Maximova jsou přeloženy do angličtiny, francouzštiny, němčiny, srbštiny, bulharštiny, gruzínštiny, rumunštiny, makedonštiny, čínštiny, mongolštiny, češtiny a do jazyka Urdu.
Webová stránka otce Georgie Maximova v ruštině
předpokládaná cena 100 Kč
Svatý Justýn Čelijský (Popović)
Pravoslavná církev a ekumenismus

Justýn Popovič

Kniha vynikajícího srbského bohoslovce svatého Justýna Čelijského (Popoviče) „Pravoslavná církev a ekumenismus“ je tím nejlepším z toho, co bylo napsáno o ekumenismu a proti ekumenismu na základě svatootcovského podání. Svatý Justýn srovnáním postulátů ekumenismu s pravoslavnou věroukou přichází ke zjevnému a nepříjemnému závěru: ekumenismus vytrhuje člověka z ohrady jedné svaté Církve, ve které cele přebývá Bohočlověk Kristus, uskutečňující svojí blahodatí a tajinami spasení člověka. Ekumenismus zaměňuje věčně živého Bohočlověka Krista smrtelným člověkem, zbožňuje člověka, dělá ze člověka idol a vyhání tak z jeho duše Boha. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů.
Ze srbského originálu přeložil do češtiny žalmista Mgr. Ing. Jiří Chráska, jazykovou a theologickou korekturu provedl otec Mgr et. Mgr. Borislav Rudić.
Pro zájemce, kteří si objednají papírový výtisk knihy je možné dodat knihu i v elektronické podobě ve formátu PDF.
Knihu vydal překladatel vlastním nákladem. Kniha je malonákladového formátu a je možné v případě že bude vyprodaná a dalšího zájmu operativně dotisknout další knihy vždy po 100 kusech.
120 Kč (10 ks na skladě)
Pravoslavný katechismus, biskup Gorazd
Pravoslavný katechismus
Gorazdův pravoslavný katechismus
Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby české pravoslavné církve v dobách tzv. první republiky. Tento stručný katechismus (s nepatrnými redakčními úpravami v 2. vydání z r. 1950) vyšel již ve třech vydáních (poslední vydání je rozebráno a není k dispozici). Forma otázek a odpovědí, sloh, tématická šíře a hloubka probírané látky byly autorem zvoleny vzhledem k předpokládanému prioritnímu použití tohoto katechismu pro základní náboženskou výuku dětí a mládeže. (Pro výuku na základních školách byla látka určená starším žákům vyčleněna do poznámek umístěných u jednotlivých článků; obtížnost byla označena hvězdičkami před každou poznámkou.)
Při sestavování katechismu vycházel vladyka Gorazd ze zahraniční předlohy, kterou upravil pro misijní potřeby České pravoslavné církve. Dodnes je tento katechismus - i přes svou stručnost - základním přehledem věrouky a církevní praxe Pravoslavné církve v českých zemích. Protože od té doby nebyl modernější a obsáhlejší pravoslavný katechismus v češtině vydán, byl „Gorazdův katechismus“ (v podobě svého 2. vydání) převeden do digitální podoby. Po určitém váhání jsme dali přednost přesnému doslovnému převodu bez úprav obsahu (vyjma nepatrných a nepodstatných jazykových zásahů - a to jen v případech dnes už skutečně obtížně srozumitelných archaismů, kdy požadavek přístupnosti textu pro současného čtenáře nutně vyžadoval jazykovou korekturu). Cílem při zpracování textu bylo, aby tento „digitální katechismus“ nepozbyl autority, kterou původní dílo sv. Gorazda II. bezesporu má (i přesto, že kvůli časové vzdálenosti od jeho vzniku by již zasluhovalo novou redakci a rozšíření obsahu; a v neposlední řadě i opravu v některých jednotlivostech dobově ovlivněných západní věroukou).
Tento katechismus vyšel i v ruské jazykové verzi Горазд, священномученик. 1168 вопросов и ответов о православной вере. Киев, 2009 a odkazuje se na něj nedávno vyšlý článek diakona Georgia Maximova serveru www.pravoslavie.ru Диакон Георгий Максимов - Полемика с католицизмом в творениях священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского
Vytiskla PCO Hradec Králové ve spolupráci s o. Janem Baudišem z Jihlavy
Verze v PDF zdarma ke stažení pro tisk na laserové tiskárně text barevná obálka
130 Kč (54ks na skladě)
Zlato se čistí v ohni, Vojtěch Šustek
O životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců

Zlato se čiští v ohni
Monografie Vojtěcha šustka přináší nejen zasvěcený a řadou archivních dokumentů precizně podložený pohled na období heydrichiády, nýbrž je především sondou do života, myšlení, odbojové činnosti a nakonec i oběti pravoslavného kněze Vladimíra Petřka.
Je dobře, že Petřkův statečný čin - nabídnuté pomoci pronásledovaným parašutistům-agentům, motivovaný především křesťanskou láskou a hlubokým vlasteneckým cítěním, je díky této práci připomenut. Jakož i památka jeho rodičů a sourozenců, kteří se stali oběťmi nacistického řádění, které následovalo po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v létě roku 1942.
vydala PCO Hradec Králové ve spolupráci s nakladatelstvím Návrat domů 2008
100 Kč (vyprodáno - litujeme)

Út 25. únor 2020, 03:57:12 CET Jirka Chráska

zpět

Valid HTML 4.01 Strict