Kostelík svatého Mikuláše v Jiráskových sadech, Hradec Králové

Kostel byl počátkem 16. století postaven v obci Habura na východním Slovensku. V letech 1744 – 1745 byl převezen do Malé Polany a zasvěcen svatému Mikuláši. Svému účelu sloužil až do roku 1915 kdy byl silně poničen za první světové války. Opraven byl až po vzniku Československa, ale od konce dvacátých let dvacátého století nebyl využíván, protože v Malé Polaně byl postaven kostel kamenný. V roce 1934 byl stav kostela velmi špatný a hrozil jeho zánik. Kostel byl proto nabídnut k odkoupení do Hradce Králové. 16. dubna téhož roku zastupitelstvo Hradce Králové schválilo na návrh starosty města Josefa Pilnáčka koupi za dvanáct tisíc korun československých . Kostel byl během května a června 1935 rozebrán a přepraven po železnici do Hradce Králové. V létě 1935 byl kostel umístěn v Jiráskových sadech a po drobných úpravách byl v srpnu 1935 předán starostovi Hradce Králové.

Slavnostně byl kostel otevřen symbolicky 28.X. 1935 a představen veřejnosti jako památka padlých československých legionářů za první světové války. Kostel v majetku města dnes slouží Pravoslavné církvi. Jedná se o pronájem.

prichod ke chramu

Appendix:

Od 13.11.2005 do 15.1. 2006 proběhla v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě výstava nazvaná: Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi. Jednalo se o fotografie a postvátné předměty, které souvisely s šesticí kostelů transferovaných do Čech a na Moravu ve třicátých letech dvacátého století. Mezi nimi byl veřejnosti představen i chrám svatého Mikuláše dnes stojící v Hradci Králové. Této akce se patrně účastnili i Habuřané, kteří skrze média řekli, že chtějí uvedený svatostánek vrátit zpátky. Ale jejich touha, jak uznal sám starosta Habury nemá právní nárok, leč mělo by se brát ohled na morálně historické souvislosti. Tedy: težko mohou tito obyvatelé z východního Slovenska vymáhat po Češích, aby jim byl chrám vrácen, když jej v polovině osmnáctého století prodali sousední vesnici Malé Polaně a ta teprve v roce 1935 jej prodala Hradci Králové.

Přání Habuřanů je nehoráznost. Je to jako kdyby Estonci oslovili Spojené státy americké, aby jim dali Aljašku s odůvodněním, že kdysi patřily k carské Ruské říši.

ikonostas

Zpět

Poslední aktualizace: Po 7. října 2007, 21:03:34 CEST . Milan Augustýn Jareš