english english version

Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové

Pojďte ke Mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, i Já vám odpočinutí dám; vezměte břemeno Mé na sebe a učte se ode Mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým.
Mat. 11,28 - 29.

Pantocrator

Dnes je ,( juliánského církevního kalendáře)Služby na svátky

čtvrtek 21. září 2023 10:00SVATÁ LITURGIE - Narození přesvaté Bohorodice
středa 27. září 2023 10:00SVATÁ LITURGIE - Povýšení svatého Kříže Páně

Služby pravidelné

Každou neděli v 10:00LITURGIE SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Prot. Mgr. Milan Augustýn Jareš
pravoslavný duchovní královéhradecký


Blahodatný oheň sestoupil.

Vstal z mrtvých Kristus!
Blahodatný ohěn (světlo) sestoupil v Jerusalémě v chrámu hrobu Pána 15.4.2023. Tento blahodatný ohěn od Hospodina potvrzuje správnost a pravdivost Pravoslavné víry. Na záznam události se můžete podívatna Youtube a nebo na rutube.


Oznámení

Od 2. října 2016 bohoslužby sloužíme v Hradci Králové v bývalé Městské knihovně

Město Hradec Králové, vlastník chrámu svatého Mikuláše, se rozhodlo tento chrám rekonstruovat. Tato rekonstrukce je plánována na 1.5 až 2 roky. Z tohoto důvodu budeme sloužit bohoslužby v náhradních prostorech bývalé Měststké knihovny č.p. 17 na rohu ulic Klicperova a Tomkova.

Pravidelné bohoslužby

Kdo chce v neděli přistoupit (a nepřistupuje pravidelně) ke svaté tajině Těla a Krve Páně, je potřebné v týdnu zatelefonovat otci Milanu Augustýnovi (605 559 798) a domluvit si svatou zpověď. V neděli před liturgií to z časových důvodů nejde.

domovní kaple sv. Mikuláše Hradec Králové, Tomkova 17 (bývalá městská knihovna) svatá liturgie každou neděli v 10:00

V Hradci Králové jsou slouženy i nepravidelné bohoslužby, obvykle na velké svátky, podrobný rozpis je nahoře.

Pravoslavné bohoslužby v Lanškouně

Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Svatopluka Čecha 358, 56301 Lanškroun
Duchovní správce: prot. Mgr. Patrik P. Ludvík tel: 607151077 email:o.patrik.la@email.cz Odkaz na mapě: najít na mapy.cz


Děkujeme všem dárcům, kteří zaslali finanční dary na účet 1089643399/0800.
Dar je odčitatelný z daní, potvrzení Vám na požádání rád vystaví duchovní správce Milan Augustýn Jareš, email: pop.hk@seznam.cz.
Děkujeme také všem, co se prací , výrobou a modlitbou podíleli na renovaci. Sláva Bohu za všechno!


english english version

Poslední aktualizace: Ne 17. září 2023, 22:07:37 Jirka Chráska. Připomínky a chyby posílejte prosím na email info pravoslavihk cz