Události roku 2008

7. června 2008 Praha, Václavské náměstí - archijerejská liturgie

V sobotu 7. června pojedeme vlakem z Hradce Králové do Prahy na slavnostní archijerejskou sv. liturgii, slouženou vladykou Kryštofem od 10 hodin na Václavském náměstí u příležitosti výročí 160 let Slovanského sjezdu. Sraz je v sobotu v 7:45 na nádraží u pokladny č.1, pokud se nás sejde víc, pojedeme na skupinovou jízdenku se slevou. Odjezd vlaku R650 je v 8:08 (plné jízdné je 147 Kč). Návrat bude odpoledne nebo spíš navečer.


Út 3. června 2008 19:29:38 Jirka Chráska

5. května až 6. června 2008 - Hradec Králové - výstava ŘEČ IKON

Máťuška Jana Baudišová zve všechny na výstavu Řeč ikon. Projekt, který má poukázat na duchovní význam, charakter, symboliku a postupy pravoslavného ikonopisectví. Výstava se koná v Galerii biskupské rezidence v Hradci Králové a bude zahájena 5. května 2008 v 17 hodin. Potrvá do 6. června 2008 a bude veřejně přístupna denně od 9 do 17 hod., v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Součástí výstavy jsou doprovodné akce, více se dozvíte na pozvánce k vytištění ve formátu pdf.


Čt 1. května 2008 23:58:52 Jirka Chráska

Pravoslavné Velikonoce v roce 2008

Pravoslavní křesťané oslaví tento svátek svátků neboli Vzkříšení Ježíše Krista či Paschu 27.dubna. Pročpak? Vždyť Velikonoce už byly 23. března. Ano, ale podle gregoriánského kalendáře.

Inu, jedná se o pohyblivý svátek a k tomu se ještě Pravoslavná církev řídí podle staršího juliánského kalendáře, který je oproti tomu novějšímu gregoriánskému (tj. občanskému) o 13 dní pozadu.

Stejně jako u ostatních křesťanů se vychází ze starožitných záznamů ve Starém Zákoně, kde se píše o několikadenní slavnosti zvané pesach, která připadá od 14. do 21. dne měsíce nissan (Ex 12, 1-5 a Ex 23, 14-19). Jedná se dosti zjednodušeně o připomenutí odchodu židů z Egypta spojené s velikonoční večeří. Právě v tomto posvátném období a to s odstupem dalších věků se udály stěžejní okamžiky z pozemského života Ježíše Krista -- odsouzení, ukřižování a zmrtvýchvstání (1. K 5,7 a J 1, 29). Je celkem pochopitelné, že Vzkříšení Páně bylo slaveno nejednotně, neboť prvotní křesťané, kterých bylo čím dál více, pocházeli z různých národů a odlišných kultur.

Až roku 325 n.l., kdy pominulo krvelačné pronásledování a církev byla svobodna, se při I. všeobecném církevním sněmu v Nicei rozhodlo, že Velikonoce se mají slavit v neděli po 14. nissanu. Kalendářně to bylo upraveno tak, že tento největší svátek se stanovuje na neděli po prvním jarním úplňku (tj. po 21. březnu). Třeba připomenouti, že bylo také vyhlášeno -- že tento svátek se nesmí slavit před židovským svátkem pesach anebo společně se židy. Může se slavit až po pěti dnech (ne méně!) anebo i po více dnech po pesachu (7. a 70. pravidlo apoštolské). Je to proto, neboť židé Ježíše Krista neuznávají za Mesiáše a vlastně dodnes čekají na svého.

V tomto roce je první jarní úplněk 21. března a převážná většina křesťanů slavila Velikonoce již 23. března (západní paschálie), ale pravoslavní křesťané měli 21. března (-13 dnů) 8. března (tedy byla ještě zima). Jaro pro ně nastalo až 3.dubna. Z toho plyne, že první jarní úplněk podle juliánského kalendáře je 20. dubna (což je neděle a právě tento den slaví letos židé pesach!).

Jak bylo výše uvedeno -- pro pravoslavné křesťany stále platí, že nesmí Velikonoce splavit před pesachem anebo společně s židy. Mohou je slavit až po pěti dnech (ne méně!) anebo i po více dnech po pesachu (letos je to po sedmi dnech po pesachu) a to nejbližší neděli, která je letos 27. dubna (východní paschálie).

Pravoslavné Velikonoce budou v Hradci Králové slaveny v chrámu svatého Mikuláše v Jiráskových sadech takto:
25.4. VELKÝ PÁTEK
SVATÉ A SPASITELNÉ PAŠIJE PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA - jitřní bohoslužba v 15:00 hodin,
VYNÁŠENÍ PLAŠTENICE - večení bohoslužba v 17:00
26.4. VELKÁ SOBOTA
Svatá liturgie svatého Basila v 10:00 hodin
VZKŘÍŠENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA - velikonoční jitřní bohoslužba v 23:59 hodin (Od 23:30 bude otevřen vchod do Jiráskových sadů u zimního stadionu.)
27.4. VZKŘÍŠENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
Velikonoční svatá liturgie v 10:00 hodin. Poté jako vždy posvěcení paschálních pokrmů a nápojů.


Ne 13. dubna 14:12:42 Milan A. Jareš


17. března 2008 - Hradec Králové

obalka knihy Pravoslavná církevní obec v HK vydala knihu Zlato se čistí v ohni od Vojtěcha Šustka. Vypráví o životě, oběti s smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců.
Případní zájemci o knihu mohou kontaktovat popa, nebo lépe - navštívit bohoslužbu.
Deoque Silvis rei publicae Bohemicae gratias! Bohu a Lesům České republiky vzdáváme díky!


Ne 16. března 17:53:52 Milan A. Jareš

6. ledna 2008 - Český rozhlas Hradec Králové

Český rozhlas Hradec Králové (FM 90.5 MHz) bude cca v 16:10 vysílat rozhovor s protopopem M. A. Jarešem ( pravoslavné vánoce ).
Amatérský záznam pořadu (nahrávka z radia na audio kazetu a následná digitalizace) je k dispozici ke stažení ve formátu MP3 (40MByte) a formátu OGG (49Mbyte).


Ne 30. prosince 2007 15:05:52 Jirka Chráska, nahrávka Ne 6. ledna 2008 Jirka Chráska

Starší události z roku 2007 zpět