english english version

Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové

Pojďte ke Mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, i Já vám odpočinutí dám; vezměte břemeno Mé na sebe a učte se ode Mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým.
Mat. 11,28 - 29.

Pantocrator

Dnes je ,( juliánského církevního kalendáře)Služby na svátky

pátek 12. července 2024 v 9:30Svatí a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel - svatá zpověď
pátek 12. července 2024 v 10:00Svatí a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel - BOŽSKÁ LITURGIE

KU SVATÉ ZPOVĚDI SE ŘÁDNĚ PŘIPRAVTE!
NUTNO PŘEČÍST MODLITBY O SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ SE TŘEMI KÁNONY (MOLITVOSLOV S SEBOU)!
POŘADÍ JE V KOMPETENCI DUCHOVNÍHO!

Služby pravidelné

Každou neděli v 10:00BOŽSKÁ LITURGIE

Prot. Mgr. Milan Augustýn Jareš
pravoslavný duchovní královéhradecký


Blahodatný oheň sestoupil.

Vstal z mrtvých Kristus!
Blahodatný ohěn (světlo) sestoupil v Jerusalémě v chrámu hrobu Pána 4. května 2024. Tento blahodatný ohěn od Hospodina potvrzuje správnost a pravdivost Pravoslavné víry. Na záznam události se můžete podívat na na rutube.


Oznámení

Od 2. října 2016 bohoslužby sloužíme v Hradci Králové v bývalé Městské knihovně

Město Hradec Králové, vlastník chrámu svatého Mikuláše, se rozhodlo tento chrám rekonstruovat. Tato rekonstrukce je plánována na 1.5 až 2 roky. Z tohoto důvodu budeme sloužit bohoslužby v náhradních prostorech bývalé Měststké knihovny č.p. 177 č.o. 17 na rohu ulic Klicperova a Tomkova.

Pravidelné bohoslužby

Kdo chce v neděli přistoupit (a nepřistupuje pravidelně) ke svaté tajině Těla a Krve Páně, je potřebné v týdnu zatelefonovat otci Milanu Augustýnovi (605 559 798) a domluvit si svatou zpověď. V neděli před liturgií to z časových důvodů nejde.

domovní kaple sv. Mikuláše Hradec Králové, Tomkova 177/17 (bývalá městská knihovna) svatá liturgie každou neděli v 10:00

V Hradci Králové jsou slouženy i nepravidelné bohoslužby, obvykle na velké svátky, podrobný rozpis je nahoře.

Pravoslavné bohoslužby v Lanškouně

Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Svatopluka Čecha 358, 56301 Lanškroun
Duchovní správce: prot. Mgr. Patrik P. Ludvík tel: 607151077 email:o.patrik.la@email.cz Odkaz na mapě: najít na mapy.cz


Poslední aktualizace: Ne 7. července 2024, 22:48:53 Jirka Chráska. Připomínky a chyby posílejte prosím na email info pravoslavihk cz