english english version

Pravoslavná církevní obec v Hradci Králové

Pojďte ke Mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, i Já vám odpočinutí dám; vezměte břemeno Mé na sebe a učte se ode Mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete pokoj duším svým.
Mat. 11,28 - 29.

Pantocrator

Dnes je ,( juliánského církevního kalendáře)Služby na svátky

středa 22. března 2023 17:30SVATÁ LITURGIE svatého Řehoře Dvojeslova
neděle 26. března 2023 10:00SVATÁ LITURGIE svatého Basila Velikého, PANYCHIDA

Služby pravidelné

Každou neděli v 10:00LITURGIE SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Prot. Mgr. Milan Augustýn Jareš
pravoslavný duchovní královéhradecký


Blahodatný oheň sestoupil.

Vstal z mrtvých Kristus!
Blahodatný ohěn (světlo) sestoupil v Jerusalémě v chrámu hrobu Pána 18.4.2020 v 12 hodin našeho času. Tento blahodatný ohěn od Hospodina potvrzuje správnost a pravdivost Pravoslavné víry. Na záznam události televizní společností NTV a Fondu Andreje Pervozvaného se můžete podívatzde.


Oznámení

Od 2. října 2016 bohoslužby sloužíme v Hradci Králové v bývalé Městské knihovně

Město Hradec Králové, vlastník chrámu svatého Mikuláše, se rozhodlo tento chrám rekonstruovat. Tato rekonstrukce je plánována na 1.5 až 2 roky. Z tohoto důvodu budeme sloužit bohoslužby v náhradních prostorech bývalé Měststké knihovny č.p. 17 na rohu ulic Klicperova a Tomkova.

Blahodatný oheň sestoupil 30.4.2016

Zázrak sestoupení blahodatného ohně, to je jasný důkaz pravosti Pravoslavné víry. Sestupuje již od roku 335 na Velkou sobotu před pravoslavnou Paschou, v chrámu Vzkříšení Krista v Jerusalémě. Celý přenos televize NTV a fondu svatého Ondřeje Prvozvaného můžete sledovat zde (rusky).

Pravidelné bohoslužby

Kdo chce v neděli přistoupit (a nepřistupuje pravidelně) ke svaté tajině Těla a Krve Páně, je potřebné v týdnu zatelefonovat otci Milanu Augustýnovi (605 559 798) a domluvit si svatou zpověď. V neděli před liturgií to z časových důvodů nejde.

domovní kaple sv. Mikuláše Hradec Králové, Tomkova 17 (bývalá městská knihovna) svatá liturgie každou neděli v 10:00
panychida (večerní bohoslužba) každou sobotu v 16:30

V Hradci Králové jsou slouženy i nepravidelné bohoslužby, obvykle na velké svátky, podrobný rozpis je nahoře.

Děkujeme všem dárcům, kteří zaslali finanční dary na účet 1089643399/0800.
Dar je odčitatelný z daní, potvrzení Vám na požádání rád vystaví duchovní správce Milan Augustýn Jareš, email: pop.hk@seznam.cz.
Děkujeme také všem, co se prací , výrobou a modlitbou podíleli na renovaci. Sláva Bohu za všechno!


english english version

Poslední aktualizace: Po 20. března 2023, 21:46:14 Jirka Chráska. Připomínky a chyby posílejte prosím na email info pravoslavihk cz